خبر ها و رویداد ها

رشته های موسسه چهارشنبه, 06 خرداد 1394 رشته های تحصیلی موسسه آموزش عالی شرق گلستان :      ک...
تغییر برنامه امتحانات پایان ترم دوشنبه, 23 مرداد 1391 قابل توجه کلیه دانشجویان محترم   برنامه امتحانات پایان ترم تغییر کرده است . جه...
رشته های کارشناسی ارشد این موسسه دوشنبه, 23 مرداد 1391 به میمنت و مبارکی، این موسسه موفق به اخذ مجوز تشکیل دو رشته در مقطع کارشناسی ارش...
شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی