فراخوان دعوت به همایش آسیب های اجتماعی، چالش ها و راهکارها

انجمن علمی دانشجویی روانشناسی مؤسسه آموزش عالی شرق گلستان این همایش را با محورهای آسیب خانواده، آسیب های سلامت اجتماعی و روانی و آسیب های اجتماعی نوپدید ، بررسی رویکردهای پیشگیری از آسیب های اجتماعی مورد بررسی قرار خواهد داد.

همایش آسیب های اجتماعی 1402

1401 © کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی شرق گلستان می باشد.

جستجو