رضا آشتیانی
رضا آشتیانی
کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد
زبانشناسی
royachangizi1016@yahoo.com
حمزه اکبری
حمزه اکبری
یافت نشد
دکتر
یافت نشد
royachangizi1016@yahoo.com
ابراهیم اسلامی راد
ابراهیم اسلامی راد
کارشناسی ارشد ناپیوسته
دکتر
علوم تربیتی
ebrahim_galavi@yahoo.com
بابک افشین
بابک افشین
یافت نشد
دکتر
یافت نشد
b.b.afshin@gmail.com
ولی ایری
ولی ایری
دکترای تخصصی (Phd)
مدرس
روانشناسی
یافت نشد
رسول ایلدرمی لطف آباد
رسول ایلدرمی لطف آباد
کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد
زبان انگلیسی
r_ilderemi@yahoo.com
بهمن بابائی
بهمن بابائی
دکترای تخصصی (Phd)
دکتر
مدیریت بازرگانی
bahman.babaei56@gmail.com
رامین باقری
رامین باقری
دکترای تخصصی (Phd)
دکتر
مدیریت بازرگانی
raminbagheri2010@gmail.com
هیات علمی
سمانه بذرافشان
سمانه بذرافشان
یافت نشد
استاد
یافت نشد
bazrafshan9@yahoo.com
نادر بردی زاده
نادر بردی زاده
کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد
حقوق
vakil.javan64@gmail.com
عابدین برزگر خاندوزی
عابدین برزگر خاندوزی
دانشجوی دکترا قبل از امتحان جامع
دکتر
حسابداری
mr.abed_barzegar@yahoo.com
هیات علمی
سعید بقائی
سعید بقائی
دکترای تخصصی (Phd)
دکتر
مدیریت بازرگانی
Saeid.baghaei2001@gmail.com
هیات علمی
مهدی بهبودنیا
مهدی بهبودنیا
یافت نشد
استاد
یافت نشد
Mahdi.behboudnia@gmail.com
علی اصغر بیانی
علی اصغر بیانی
دکترای تخصصی (Phd)
دکتر
علوم تربیتی
aabayani@yahoo.com
حسین ترکمانی
حسین ترکمانی
دکترای تخصصی (Phd)
استاد
روانشناسی
h.r.d1395110@gmail.com
حمیده توکلی عطا
حمیده توکلی عطا
کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد
روانشناسی
www.hahahagf@gmail.com
ابوالفضل توحیدی
ابوالفضل توحیدی
کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد
مدیریت دولتی
tohidi_abolfazl@yahoo.com
شهره توفیقیان
شهره توفیقیان
دکترای تخصصی (Phd)
دکتر
روانشناسی
shohretofighian@gmail.com
هیات علمی
حسن جافر
حسن جافر
یافت نشد
مربی
یافت نشد
a@b.com
سلیل جعفری
سلیل جعفری
دکترای تخصصی (Phd)
دکتر
حسابداری
jafari@minoodashtau.ac.ir
داریوش حاجی زاده
داریوش حاجی زاده
یافت نشد
استاد
یافت نشد
dariush_hajizadeh@yahoo.com
عاطفه حاجی مرادخانی
عاطفه حاجی مرادخانی
کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد
حقوق قضایی
atefeh.hajim_oradkhani@yahoo.com
علی حسینائی
علی حسینائی
دکترای تخصصی (Phd)
دکتر
روان شناسی عمومی
a.hosseinaei@gmail.com
حسین حقیقت
حسین حقیقت
دانشجوی دکترا قبل از امتحان جامع
دکتر
مهندسی کامپیوتر
hossien.haghighat@gmail.com
هادی حیدری
هادی حیدری
یافت نشد
یافت نشد
یافت نشد
یافت نشد
حسین خدری
حسین خدری
یافت نشد
دکتر
یافت نشد
khedri485@yahoo.com
مجتبی رنجبر
مجتبی رنجبر
دکترای تخصصی (Phd)
دکتر
مدیریت دولتی
ranjbar_g_or@yahoo.com
هیات علمی
امین زیوری
امین زیوری
کارشناسی
دکتر
مهندسی عمران
aminzivari@gmail.com
محمد ساعدی
محمد ساعدی
یافت نشد
استاد
یافت نشد
Eng.saedi@Yahoo.com
امین سعیدی
امین سعیدی
کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد
عمران
saidiamin08@gmail.com
شراره سلیمانی گرمرودی
شراره سلیمانی گرمرودی
کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد
روان شناسی بالینی
sharareh.soleymani@yahoo.com
کاظم شریعت نیا
کاظم شریعت نیا
یافت نشد
دکتر
یافت نشد
یافت نشد
ایلناز سادات شریفی عقیلی
ایلناز سادات شریفی عقیلی
دکترای تخصصی (Phd)
دکتر
ریاضی
ilishmt@yahoo.com
عبدالاحد شیخ
عبدالاحد شیخ
کارشناسی
استاد
مدیریت دولتی
abdolahashekh@yahoo.com
صدیقه شیخ
صدیقه شیخ
یافت نشد
استادیار
یافت نشد
kiyana.rayaneh@gmail.com
محبوبه شیخی
محبوبه شیخی
کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد
روانشناسی
mahboobehs119@gmail.com
زهرا شیرازی
زهرا شیرازی
یافت نشد
استاد
یافت نشد
mg.z.shirazi@gmail.com
حسن صائمی
حسن صائمی
دکترای تخصصی (Phd)
استادیار
برنامه ریزى درسى
saemi_61@yahoo.com
حسن صابری
حسن صابری
یافت نشد
دکتر
یافت نشد
saberi_atrak@yahoo.com
علی رضا صفری
علی رضا صفری
یافت نشد
دکتر
یافت نشد
alireza.safari187@gmail.com
مرضیه صوفی
مرضیه صوفی
یافت نشد
استاد
یافت نشد
marziyehsofi77@gmail.com
محمود عالمی
محمود عالمی
یافت نشد
استاد
یافت نشد
mahmoodalami398@gmail.com
امیررضا عبداللهی
امیررضا عبداللهی
یافت نشد
استاد
یافت نشد
یافت نشد
زین العابدین عرب ابویی
زین العابدین عرب ابویی
یافت نشد
یافت نشد
یافت نشد
یافت نشد
صدیقه عرب امیری
صدیقه عرب امیری
دکترای تخصصی (Phd)
دکتر
اقتصاد
sedamiri@yahoo.com
راضیه فتحی
راضیه فتحی
یافت نشد
استاد
یافت نشد
Raziehfathi.moshaver@gmail.com
مارال قاضلی کر
مارال قاضلی کر
یافت نشد
استاد
یافت نشد
ghazlyk_ormaral4@gmail.com
سکینه قهری شیره جینی
سکینه قهری شیره جینی
کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد
اموزش زبان انگلیسی
saharqahri1410@gmail.com
رویا قوانلو
رویا قوانلو
یافت نشد
استاد
یافت نشد
roya.ghavanlou2020@gmail.com
سمیرا کاظمیان
سمیرا کاظمیان
کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد
حقوق
aaaaaaaa@yahoo.com
حسین کریمی اول
حسین کریمی اول
یافت نشد
استاد
یافت نشد
royachangizi1016@yahoo.com
ناهید کمیلی
ناهید کمیلی
کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد
مدیریت
www.royachangizi1016@yahoo.com
عاشور محمد کوچکی
عاشور محمد کوچکی
یافت نشد
استاد
یافت نشد
asho_orkoocheki@yahoo.com
رمضانعلی کوه نشین
رمضانعلی کوه نشین
کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد
فقه و حقوق اسلامی
royachangizi1016@yahoo.com
محمدرضا کوه نشین
محمدرضا کوه نشین
یافت نشد
استاد
یافت نشد
m.koohnshin65@gmail.com
بهداد گنجی
بهداد گنجی
کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد
حقوق خصوصی
w
قربانعلی گنجی
قربانعلی گنجی
دکترای تخصصی (Phd)
دکتر
علوم سیاسی
ghganji@yahoo.com
قاسم محمدزاده
قاسم محمدزاده
یافت نشد
محمد زاده
یافت نشد
mohamadzadeghasm1400@gmail.com
فاطمه محمدی
فاطمه محمدی
دکترای تخصصی (Phd)
دکتر
حقوق
mohammadi1883@yahoo.com
هیات علمی
فرزانه مددی
فرزانه مددی
کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد
زبان انگلیسی
farzan.madadi1983@gmail.com
نازبخت مرگان پور
نازبخت مرگان پور
کارشناسی ارشد ناپیوسته
مرگان پور
مهندسی کامپیوتر
nazbakht.marganpour@hotmail.com
معصومه مرتضوی
معصومه مرتضوی
کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد
روانشناسی
eksir26@gmail.com
حسین مرسولی
حسین مرسولی
دانشجوی دکترا بعد از امتحان جامع
دکتر
برنامه ریزی درسی
hssnmrsl1@yahoo.com
اعظم مسعودی
اعظم مسعودی
کارشناسی ارشد ناپیوسته
مربی
اموزش زبان انگلیسی
azam.masoudi8594@yahoo.com
سید سامان مسعودی
سید سامان مسعودی
دانشجوی دکترا بعد از امتحان جامع
دکتر
مدیریت بازرگانی
saman.masoudi90@gmail.com
ایوب منصوری رضی
ایوب منصوری رضی
یافت نشد
استاد
یافت نشد
Ayyoubrazi@gmail.com
مژگان منفرد
مژگان منفرد
کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد
مدیریت اجرایی
www.royachangiz1016@yahoo.com
امیر مومنی
امیر مومنی
کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد
مهندسی عمران
amiir.momeni@gmail.com
مژگان میرزا
مژگان میرزا
یافت نشد
دکتر
یافت نشد
mirza_kla@yahoo.co
مهدی نوری
مهدی نوری
دانشجوی دکترا بعد از امتحان جامع
استاد
روانشناسی تربیتی
mehdinouriedupsy49@gmail.com
حسین نوری پهلوانلو
حسین نوری پهلوانلو
کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد
عمران
no_ori_abivard@yahoo.com
رویا نیک فرجام
رویا نیک فرجام
یافت نشد
استاد
یافت نشد
nikfarjamroaya@yahoo.com
محمود نیکان
محمود نیکان
یافت نشد
محمود نیکان
یافت نشد
nikan.mahmood@gmail.com
عیسی نیازی
عیسی نیازی
دیپلم
دکتر
ریاضی و فیزیک
eesa.niazi@gmail.com
هادی یحیایی
هادی یحیایی
کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد
حسابداری
yahyaeehadi@yahoo.com
رضا یزدی
رضا یزدی
یافت نشد
دکتر
یافت نشد
r.yazdi87@gmail.com
گلبهار پورانجنار
گلبهار پورانجنار
یافت نشد
دکتر
مدیریت
یافت نشد
هیات علمی
قربانگلدی آبار
قربانگلدی آبار
یافت نشد
یافت نشد
یافت نشد
یافت نشد
عباس احسانی
عباس احسانی
یافت نشد
یافت نشد
یافت نشد
یافت نشد
عبدالکریم الهی
عبدالکریم الهی
یافت نشد
یافت نشد
یافت نشد
یافت نشد
رویا ایزی
رویا ایزی
یافت نشد
یافت نشد
یافت نشد
یافت نشد
گلشاد بابائی
گلشاد بابائی
یافت نشد
یافت نشد
یافت نشد
یافت نشد
طاهره پسرکلو
طاهره پسرکلو
یافت نشد
یافت نشد
یافت نشد
یافت نشد
سهیلا جرجانی
سهیلا جرجانی
یافت نشد
یافت نشد
یافت نشد
یافت نشد
زینب جعفری
زینب جعفری
یافت نشد
یافت نشد
یافت نشد
یافت نشد
محمد خادم فر
محمد خادم فر
یافت نشد
یافت نشد
یافت نشد
یافت نشد
شارزولی
شارزولی
یافت نشد
یافت نشد
یافت نشد
یافت نشد
مینا صفری
مینا صفری
یافت نشد
یافت نشد
یافت نشد
یافت نشد
عبدالقادر ظفر
عبدالقادر ظفر
یافت نشد
یافت نشد
یافت نشد
یافت نشد
محمد صالح قرچه
محمد صالح قرچه
یافت نشد
یافت نشد
یافت نشد
یافت نشد
حلیم بردی قره جه
حلیم بردی قره جه
یافت نشد
یافت نشد
یافت نشد
یافت نشد
جواد کریمیان
جواد کریمیان
یافت نشد
یافت نشد
یافت نشد
یافت نشد
کلته
کلته
یافت نشد
یافت نشد
یافت نشد
یافت نشد
بهروز کم
بهروز کم
یافت نشد
یافت نشد
یافت نشد
یافت نشد
میری
میری
یافت نشد
یافت نشد
یافت نشد
یافت نشد
احمد نخعلی مقدم
احمد نخعلی مقدم
یافت نشد
یافت نشد
یافت نشد
یافت نشد
1401 © کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی شرق گلستان می باشد.

جستجو