همایش آسیب های اجتماعی، چالش ها و راهکارها

همایش آسیب های اجتماعی ، چالش ها و راهکارها در موسسه آموزش عالی شرق گلستان در مورخه ۱۴۰۲/۹/۳۰ در مکان سالن کنفرانس موسسه آموزش عالی گلستان همایش مذکور برگزار شد.

در آغاز همایش ضمن ایفای سخنانی از جانب ریاست محترم مرکز دکتر منفردی راز در باب آسیب های اجتماعی و اقدامات و الزامات جامعه درخصوص رهنمود جمعی و همبستگی برای مقابله با چالش ها و ایراد راهکارها آغاز شد.

سپس سخنران ویژه همایش سرکار خانم دکتر مژگان میرزا هیئت علمی محترم دانشگاه در خصوص آسیب های نوپدید اجتماعی به مهمترین ابعاد آسیب اجتماعی در جوامع توسعه یافته ، در حال توسعه و جهان سوم پرداختند.

02 همایش آشیب های اجتماعی 1402

ایشان درخصوص رهیافت های موجود در پیشگیری و یا مهار اپیدمی آسیب های نوپدید به طرح های اجرایی گماشته شده و راهکارهای کاربردی جاری و آینده نیز پرداختند. بخش سوم همایش با ارائه کار تحقیقاتی دانشجویان در سه حوزه سلامت روان ، زوج درمانی و فرزند پروری خانواده من الجمله محورهای همایش و صورت پذیرفت.

در نهایت با تجلیل از مقام های حاضر سرکار خانم دکتر مژگان میرزا سخنران ارجمند همایش که گفتار گهربار ایشان وزین اذهان مخاطبین بود.

01 همایش آشیب های اجتماعی 1402

همچنین به پاس همکاری شایسته و حضور در میادین علمی پژوهشی از سرکار خانم دکتر شیما محمد نژاد در همایش آسیب های اجتماعی موسسه آموزش عالی شرق گلستان تقدیر گردید.

در این همایش از پشتیبانی علمی مرررکز سرکار خانم دکتر شهره توفیقیان و نیز کارهای تحقیقاتی منتخب سرکار خانم ریحانه فدایی در زمینه زوج درمانی و خانواده از مرکز سبزوار و دانشجویان مرکز در حوزه آسیب های اجتماعی سلامت روان و فرزند و خانواده تقدیر گردید.

1401 © کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی شرق گلستان می باشد.

جستجو