گرامیداشت روز دانشجو

بیاموز و بشنو زهر دانشی .... بیابی ز هر دانشی رامشی

ز خورد و ز بخشش میاسای هیچ .... همه دانش و داد دادن بسیچ  "فردوسی"

 

آنگاه که خدا آدمی را آفرید به مزیت علم و دانش او را بر تمام موجودات عالم برتری داد. علم و دانش در تاریخ ابزار تکامل و پیشرفت انسان ها بوده است و جوامع بشری این راه را بسیار پیموده اند.

 

دانشگاه عرصه اندیشه‌پروری است و دانشجو خالق اندیشه های ناب .هر جامعه‌ای که دانشجو در آن نقش تعیین کننده‌ای داشته باشد قطعاً به رشد و پیشرفت چشم گیری خواهد رسید.

 

در جامعه و اندیشه دینی ما علم و دانش والاترین جایگاه را دارد هیچ موضوعی به اندازه‌ی علم و دانش اهمیت ندارد و به تبع آن دانشجو نیز عظمتی به بلندای علم و دانش دارد. دانشجو علاوه بر عظمت و شکوهمندی، وسیع و پردامنه است و ذاتاً همواره به دنبال دانش‌اندوزی و عدالت‌پروری است، لذا در این راه تکریم هرچه  بیشتر آنان و تلاش در راستای ارتقای رضایتمندی‌شان از وظایف جامعه و مسئولین و دانشگاهیان است.

اگر امروز پیشرفت های ما در علم و دانش و فناوری‌های نوین چشم جهان را خیره کرده است نتیجه و ثمره رشد و تعالی دانشگاه و دانشجویان ماست.

امروزه اگر بخواهیم به وظایف خطیر دانشجویان اشاره کنیم ، بهترین کلام، سخن رسول اکرم صلی الله علیه وآله است که می فرماید:

"دانش رابیاموزید وبه خاطر آن، آرامش و متانت را فرا گیرید و در برابرکسی که از او دانش می آموزید، فروتن باشید. "

*روابط عمومی مؤسسه آموزش عالی شرق گلستان*

1401 © کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی شرق گلستان می باشد.

جستجو