کدرشته های کارشناسی ارشد

داوطلبان مقطع کارشناسی ارشد ، بدینوسیله ضمن عرض تشکر از انتخاب شما به جهت انتخاب مقصد آینده تحصیلی خود در مقطع کارشناسی ارشد در این موسسه ، لذا کد رشته های مقطع کارشناسی ارشد این موسسه جهت تسهیل روند انتخاب رشته شما به شرح ذیل می باشد :

 

 

مدیریت بازرگانی - بازاریابی = 14896

مدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیک = 14974

حسابداری - حسابداری  = 14454

حسابداری مدیریت = 14561

روانشناسی - عمومی = 14974

مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز = 26124