وام شهریه نیمسال دوم

قابل توجه دانشجویان محترم

 

Vam1

 

لذا از دانشجویان متقاضی وام شهریه درخواست می گردد در مهلت مقرر همه روزه از ساعت 8 لغایت 12 به مسئول صندوق رفاه دانشجویی آقای بهداد گنجی مراجعه نمایند.

مدارک لازم :

1 سند تعهد محضری دانلود
2 کپی شناسنامه دانشجو و ضامن
3 کپی کارت ملی دانشجو و ضامن
4 گواهی کسر از حقوق
5 تصویر آخرین حکم استخدامی یا بازنشستگی
6 تصویر آخرین فیش حقوق
7 فرم مشخصات دانشجویان دانلود
8 فرم درخواست وام دانشجویی دانلود

شایان ذکر است ضمانت بازنشستگان کلیه دستگاه ها غیر از بازنشستگان نیروهای مسلح فقط در صورت ارائه گواهی کسر از حقوق ضامن ، برای صندوق رفاه دانشجویان امکان پذیر است.

تذکر 1:از دانشجویانی که خارج از زمان فوق مراجعه نمایند ثبت نام به عمل نخواهد آمد.

تذکر2:دانشجویانی که قبلا وام شهریه دریافت نموده اند ، لازم است فقط فرم درخواست وام شهریه را به صورت کامل پر نموده و تحویل نمایند .

تذکر 3 : به علت محدودیت در اعطا وام ، اولویت دریافت وام با کسانی است که هرچه سریعتر به صندوق رفاه دانشجویی با پرونده کامل خود مراجعه نمایند.

تذکر4: تمامی گواهی های مذکور در این اطلاعیه باید صرفا با عنوان صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری صادر گردد در غیر این صورت فاقد ارزش خواهد بود .

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 01733383840  تماس حاصل نمایید .