تقویم آموزشی 94-1395

 

تقویم آموزشی سال تحصیلی 1394-1395

 

نیمسال شروع کلاسها مدت آموزش پایان کلاسها امتحانات تعطیلات بین دو ترم
اول 1394/06/24 16هفته 10/10/94 12 دی لغایت 1 بهمن 15 روز
دوم 1394/11/10 16 هفته 1395/02/28 1395/03/01 لغایت 1395/03/19 40 روز
تابستان متعاقبا اعلام می گردد 6 هفته متعاقبا اعلام می گردد
متعاقبا اعلام می گردد  متعاقبا اعلام می گردد

 

تذکر : حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 95-1394 ، از تاریخ 4 اسفند ماه می باشد .