احراز رتبه A سطح بندی موسسات آموزش عالی کشور

533

 

بازگشت به نامه شماره 2/74981 به تاریخ 1394/04/20 وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مبنی بر سطح بندی موسسات آموزش عالی سراسر کشور ، بدینوسیله با خرسندی و افتخار اعلام می گردد ، این موسسه پس از بررسی کارشناسان هیات نظارت موفق به دریافت رتبه A(بالاترین سطح) در میان کلیه 269 موسسه آموزش عالی سراسر کشور شده است. این موفقیت را به تمام دانشجویان و کارکنان و مسئولین محترم این موسسه و شهرستان تبریک عرض می نماییم .