فرم های پروپوزال و پایان نامه

قابل توجه دانشجویان محترم:
دانشجویان موظف هستند جهت تصویب موضوع پروپوزال و تصویب نهایی پروپوزال خود کلیه فرم های ذیل را مرحله به مرحله تکمیل نمایند و به امضاهای ذیل هر فرم برسانند.

 

دانشجویان محترم توجه داشته باشند می بایست کلیه فرم های ذیل را تایپ شده تحویل نمایند. جهت سهولت شما دانشجویان محترم فونتهای مورد نیاز فرم های ذیل نیز جهت دانلود قرار داده شده است.

 

  دانلود فونت های مورد نیاز  

 

  فرم خام ارائه پروپوزال  

 

  راهنمای دریافت عدم تکرار از سایت ایرانداک  

 

  فرم شماره 1  

 

  تایید اتمام پایان نامه و تقاضای تشکیل جلسه دفاع - فرم شماره 6  

 

  انصراف از مقاله - فرم شماره 8  

 

  تعهدنامه اصالت پایان نامه - فرم شماره 9  

 

  تسویه حساب پیش از دفاع پایان نامه - فرم شماره 11  

 

  اصلاح پایان نامه - فرم شماره 15  

 

  تحویل پایان نامه - فرم شماره 16  

 

  نکاتی در خصوص نگارش پایان نامه  

 

  نحوه نگارش پایان نامه  

 

  نحوه ثبت پایان نامه در سایت ایرانداک