سامانه آموزشی

دانشجویان گرامی ، 

جهت ارتقای سطح کاربری شما در سامانه آموزشی موسسه ، خواهشمند است قبل از ورود به سامانه حتما فایل های راهنمای مختص هر بخش را مطالعه نمایید. قطعا به مرور با توجه به نیاز و درخواست ها راهنماها تکمیل خواهد شد.

 

 AAAL

HelpTpo   inside