پرسشنامه های آنلاین

موضوع پایان نامه : بررسی رابطه طراحی بصری تبلیغات وب و تمایل به خرید آنلاین با نقش میانجی نگرش تبلیغات و نگرش برند و نقش تعدیلگر جنسیت(مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه های شهرستان گنبدکاووس)

دانشجو : احسان محصلی

رشته : مدیریت بازرگانی - بازاریابی

مقطع : کارشناسی ارشد ناپیوسته

 

por

 

-----------------------------------------------------------------

 

موضوع پایان نامه : بررسي تاثير ابعاد كيفيت خدمات بر رضايتمندي و وفاداري مشتريان با نقش تعديلگر تصوير شركت (مطالعه موردي : جايگاههاي توزيع فراورده‌هاي نفتي استان گلستان)

دانشجو : حسین امین زاده

رشته : مدیریت بازرگانی - بازاریابی

مقطع : کارشناسی ارشد ناپیوسته

por

-----------------------------------------------------------------