تستی ها.... این مطلب یک تست است.

5843419 orig

چارت دروس مقاطع کاردانی (پیوسته و ناپیوسته) و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته)

 

computer   Dolati   

HesabdariBazarganni   KarBAZARGANI93From   

KardaniNaPeyvasteBAZARGANI   KARHesabdari  

karNAhesabdari   ravanshenasi

KarNABazargani   Feghh   

KarBAZARGANI93TO   Ebtedayi

OlomeT

 

 

فرم های آموزشی مورد نیاز دانشجویان محترم به شرح ذیل می باشد : 

 

 

 

 نام فرم             دانلود
 دفترچه کاراموزی    

 

 

FP11قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد :

 

فرم های مختص پایان نامه جهت دانلود ارائه شده است. خواهشمند است ضمن تهیه پرینت کامل از فایل ها ، به طور کامل تایپ گردد و به ترتیب به مسئولان مربوطه ارائه نمایید .

تذکر : دانشجویان محترم توجه داشته باشند می بایست تمام فرم ها به صورت تایپ شده تحویل گردد. در صورت عدم شناسایی فونت ها می توانید فونت های ذیل را دانلود نموده و در سیستم خود نصب نمایید

 

دانلود فونت 

Proposal

Formalef

Form11

 

چشم انداز، ماموريت، رسالت و اهداف تحصيلات تكميلي دانشگاه 

اساس مراکز آموزش عالي و دانشگاه ها در سراسر جهان عموما مبتني بر آموزش است و کليه خدمات، فعاليتها، برنامه ريزي ها و تلاش هايي که در اين مراکز انجام مي گيرد همه در راستاي تحقق اهداف آموزشي است. آموزش به عنوان یکی از اساسی ترين اصول شکل گيری هر سازمان با گستردگی و تعاملات متفاوت می باشد و همچنين به عنوان اصل اول در تربيت نيروی انسانی و استفاده صحيح از تکنولوژی و برنامه ریزی سیستمی نقش غير قابل انکاری دارد. بدیهی است که چنین مقوله ای بايستی با برنامه ريزی حرفه ای و ستادی و عملکرد گسترده و فراگير سازماندهی گردد. در دهه هاي گذشته کوشش بسياري در جهت ابداع روشهاي گوناگون به منظور بهبود آموزش و ارتقائ کيفيت آن انجام گرفته است. رشد و توسعه تکنولوژي آموزشي، افزايش و تنوع ابزار و وسايل کمک آموزشي گسترش سازمانهاي خدمات آموزشي در مراکز آموزش عالي همگي در جهت دستيابي به زمينه هاي هر چه بهتر و مساعدتر بمنظور کمک به ارتقاء کيفيت آموزشي و تلاش در جهت ارايه خدمات مناسب آموزشي است.

feed-image RSS