کارکنان

 

 

ردیف نام و نام خانوادگی سِمت طبقه شماره تماس فکس
1 محمدمهدی ابراهیمی رئیس موسسه چهارم 01733383811  
2 علی اصغر بیانی  مشاور چهارم 01733383822  
3 علی اکبر عرب ابوئی معاون اداری و مالی چهارم 01733383812  
4 ناهید کمیلی معاون آموزش و پژوهش چهارم 01733383820  
5 کبری ستاری مدیر دفتر ریاست چهارم 01733383811 01733383811
6 محبوبه خسروی مسئول فارغ التحصیلان سوم 01733383815  
7 مریم بیانی مسئول بایگانی سوم 01733383813  
8 امیررضا عبدالهی دفتر فنی و عمرانی سوم 01733383850  
9 محمدعلی مزیدی مدیرمالی سوم 01733383840  
10 حجت اله رجایی مسئول مالی سوم 01733383840  
11 بهداد گنجی مسئول صندوق رفاه-امور دانشجویی سوم 01733383819  
12 علی اکبر ابوذری حراست سوم 01733383844  
13 زهره چورلی مسئول کتابخانه سوم 01733383990   
14 اعظم فتوحی مدیر آموزش - امور نظام وظیفه سوم 01733383810 01733383810
15 رویا چنگیزی مسئول امتحانات سوم 01733383817  
16 مجتبی هوشیار مدیر فناوری اطلاعات دوم 01733383816  
17 سهیل شهرابی مدیر روابط عمومی-تحصیلات تکمیلی-ثبت نام - مسئول سایت دوم 01733383816 09115275615
18 بابا زندی مسئول امور کلاسها اول 01733383814  

 

 

ردیف نام و نام خانوادگی نام رشته مقطع طبقه شماره تماس
1 اعظم فتوحی مهندسی عمران- مهندسی فناوری اطلاعات- مهندسی نرم افزار کامپیوتر- مدیریت بازرگانی - مدیریت صنعتی-  آموزش زبان انگلیسی-مترجمی زبان انگلیسی

کارشناسی پیوسته

کارشناسی ناپیوسته

کاردانی

سوم 01733383810
2 رویا چنگیزی حسابداری- مدیریت بانکی- روانشناسی- فقه و حقوق اسلامی- مدیریت بیمه - علوم تربیتی - حقوق - 

کارشناسی پیوسته

کارشناسی ناپیوسته

کاردانی

سوم 01733383817
3 سهیل شهرابی حسابداری - حسابداری مدیریت -  مدیریت بازرگانی(بازاریابی) - مدیریت بازرگانی(استراتژیک) - روانشناسی(عمومی) - مهندسی کامپیوتر(هوش مصنوعی) کارشناسی ارشد دوم 01733383816