ارتباط با ما

ثبت نام بدون کنکور کارشناسی پیوسته مهر 1398

ثبت نام بدون کنکور کارشناسی پیوسته  و کاردانی ناپیوسته مهر 1398

 

بدون آزمون

کد رشته های موسسه آموزش عالی شرق گلستان : 

 

رشته مهندسی عمران مقطع کارشناسی پیوسته : 18718

رشته مهندسی کامپیوتر مقطع کارشناسی پیوسته : 18719 

رشته حسابداری مقطع کارشناسی پیوسته : 18721

رشته حقوق مقطع کارشناسی پیوسته : 18722

 رشته روانشناسی مقطع کارشناسی پیوسته : 18723

رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی پیوسته : 18724

رشته فقه و حقوق اسلامی مقطع کارشناسی پیوسته : 18725

رشته مدیریت امور بانکی مقطع کارشناسی پیوسته : 18726

رشته مدیریت بازرگانی مقطع کارشناسی پیوسته : 18727

رشته مدیریت بیمه مقطع کارشناسی پیوسته : 18728

رشته مدیریت دولتی مقطع کارشناسی پیوسته : 18729

رشته مدیریت کسب و کارهای کوچک مقطع کارشناسی پیوسته : 18730

 

رشته کاردان فنی صنایع مقطع کاردانی ناپیوسته : 18720

رشته امور بانکی مقطع کاردانی ناپیوسته : 18731

رشته امور مالی و مالیاتی مقطع کاردانی ناپیوسته : 18732

 رشته امور بیمه مقطع کاردانی ناپیوسته : 18733

 رشته حسابداری مقطع کاردانی ناپیوسته : 18734

 رشته مدیریت بازرگانی مقطع کاردانی ناپیوسته : 18735

 رشته آموزش زبان انگلیسی مقطع کاردانی ناپیوسته : 18736

   

زمان ثبت نام : تا تاریخ 6 شهریور 1398

محل ثبت نام : موسسه آموزش عالی شرق گلستان-طبقه دوم - اتاق فناوری اطلاعات

تلفن تماس : 09115275615 - 01733383816


88T